AstaZero

AstaZero, som ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola, grundades år 2013. I uppstartsskedet fanns ett fåtal anställda och många konsulter.

Sigma Recruit fick efter hand uppdrag att hjälpa till att få in rätt kompetens men framför allt rätt personer för att bygga bra och fungerande team. Företaget finns både i Göteborg på Lindholmen och i Hällered utanför Borås, där testanläggningen för trafiksäkerhet ligger. Det första uppdraget var att rekrytera en Forskningsprojektledare och där efter en Provningsingenjör. De lyckade resultaten gjorde att AstaZero förstod vikten av att använda sig av en professionell rekryteringskonsult som tar hand om hela processen och driver den framåt tillsammans med kund och kandidat för att nå det gemensamma målet.

Alla kandidater som Sigma Recruit presenterar för AstaZero gör även personlighetsanalyser, vilket också var en viktig komponent i att hitta rätt medarbetare. Fram till 2017 har Sigma Recruit genomfört 11 rekryteringsuppdrag av bl a Projektledare, Provningsingenjörer, CTO och Systemarkitekt.