IT-Chef till Boomerang

Boomerang har haft en fin utveckling sedan två modeentusiaster och entreprenörer startade verksamheten 1976. De har, som många andra aktörer, outsourcat sin drift för att fokusera på kärnverksamheten.

Samtidigt har företaget haft behov av att hitta smarta och stabila systemlösningar för att innefatta hela sin affärskedja, från design till produktion och försäljning. Denna utmaning har varit pågående under ett antal år med ett starkt behov att växla upp och skapa en starkare IT-funktion som kan stödja verksamheten och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.

Sigma Recruit har noga satt sig in i verksamheten för att förstå behovet inom organisationen relaterat till IT som funktion samt visionen och riktningen framåt. Det har gjort det möjligt att hitta matchande och värdefull kompetens i ett mycket viktigt skede i företagets historia. IT hade en nyckelroll men genom att titta på vad IT mer skulle kunna bidra med vid ett utökat mandat kunde en viktig förändringsresa påbörjas.

Efter dialog och analys tog vi fram en kravprofil, för att understödja en stabilisering och uppgradering av ITs kapacitet som drivande i affärsverksamheten, där vikten av att få till ägarskap på verksamhetssidan var en del av utmaningen. Förståelsen för deras systemmiljö/arkitektur kopplat till en specifik integrationslösning var grundläggande liksom ITs koppling och insikt i vitala funktioner inom ekonomi/BI, supply chain och distribution.

Boomerang har nu, efter presenterat urval, valt en IT-chef som kan ta företaget vidare på resan och samtidigt vidareutveckla IT tillsammans med ledningen.