Jag heter och vill komma i kontakt med er.
Jag bor i och arbetar idag som
Min mailadress är och mitt telefonnummer är